Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

THÔNG BÁO

Thông báo: Mấy ngày nay người chịu trách nhiệm trang nhà Diễn đàn kẹt đi công tác, nên hỏng có thời gian đăng bài. Nhất là "chăm sóc" cho tab "MẠI DZÔ" này. Những ngày sắp tới "có một bầy chim" sẽ xuất hiện lần lượt trên chuyên mục Mại Dzô này, bà con chờ xem nhé!